Category Archive: Fiqih Kontemporer

Jun 20

Makna Shalat Berjamaah

Bulan Rajab adalah bulan yang Allah istimewakan dan Allah bedakan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga Rasulullah berdoa di bulan Rajab. Keistimewan bulan Rajab yaitu ketika di Israkan dan di Mi’rajkannya Rasulullah Muhammad saw, yang diabadikan dalam Al Quran. “Shalat itu tiangnya agama”. Sekalipun kita memilik genting, baja, kaca, dan berbagai ornamen untuk membangun sebuah rumah, …

Continue reading »

Apr 12

Keikhlasan dan Kesabaran dalam Beribadah

p5rn7vb Allah SWT mengirimkan manusia ke alam dunia ini tiada lain supaya manusia beribadah kepada Allah SWT. “Tidak ada suatu kegiatan, tiada suatu perbuatan dari bangun tidur sampai tidur kembali kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT”. Bila ada manusia hidup di alam dunia ini diberi waktu satu hari …

Continue reading »

Oct 12

Qurban

Qurban secara etimologi memiliki makna pendekatan, yakni pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Swt dengan sebuah tindakan berupa mengasihi umat manusia dengan jalan menyembelih hewan kurban, hal ini berdasar dalil: Untuk memperoleh pahala cukup sekadar pengaliran darah (penyembelihan) disertai niat mendekatkan diri kepada Allah. (Nihayat al-Muhtaj, juz VII, hlm 134). Menyembelih hewan kurban itu waktunya …

Continue reading »

Oct 10

Manasik Haji

Haji ialah berkunjung ke Baitulloh Al-Harom di Mekkah Al-Mukarromah, untuk melakukan thawaf, sa’i, wukuf di arafah dan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasululloh saw.  haji hukumnya wajib selama hidup sekali saja bagi setiap muslim, baligh, berakal, merdeka dan yang mampu baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman:   … وَ لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ …

Continue reading »

May 31

Metodologi Kajian Hukum

Qiyas Secara bahasa berarti ukuran, yakni mengetahui  ukuran sesuatu dengan menisbahkannya pada yang lain. Menurut istilah adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, karena keduanya memiliki kesamaan illat hukum. Qiyas bisa dikatakan benar kalau memenuhi empat rukun, yaitu: a.  Ashal, yakni suatu  kejadian …

Continue reading »

Older posts «