Tag: Kepemimpinan Islam

Kepemimpinan dalam Islam

Kami jadikan di antara mereka pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. Islam adalah agama yang sempurna, di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah) maupun hubungan dengan manusia (hablumminannas), termasuk di antara maslah kepemimpinan di pemerintahan. …

Continue reading