Return to Dewan Kemakmuran Masjid Al Furqan

Susunan Pengurus DKM Al Furqan

SUSUNAN PENGURUS DKM AL FURQAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Periode  2023 – 2027

PENANGUNGJAWAB
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

PEMBINA
1. Wakil Rektor UPI
2. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga UPI
3. Direktur SPs/Kepala Biro/Direktur Direktorat

PENASEHAT
1. Prof. Dr. H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed.
2. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
3. Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
4. Drs. H. Zulkabir, M.Pd.
5. Prof. Dr. H. A. Juntika Nurihsan, M.Pd.
6. Dr. H. Dudung Rahmat Hidayat, M.Pd.
7. Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd.


DEWAN PAKAR
Ketua                    : Prof. Dr. H. Syahidin, M.Pd. 
Wakil Ketua      : Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd.
Anggota               : 1. Prof. Dr. H. Yayan Nurbayan, M.Ag.
                                    2. Prof. Dr. H. Endis Firdaus, M.Ag.
                                    3. Prof. Dr. H. Udin Supriadi, M.Pd.
                                    4. Prof. Dr. H. Mupid Hidayat, M.A.

PENGURUS
Ketua                              : Prof. Dr. Edi Suresman, M.Ag.
Wakil Ketua                : Dr. Joni Rahmat Pramudia, M.Si.
Sekretaris                    : Dr. Syaifullah Syam, M.Si.
Wakil Sekertaris      : Usup Romli, M.Pd.
Bendahara                   : Prof. Dr. H. Ikin Solikin, M.Si., Ak., CA.
Wakil Bendahara     : Assri Desiyany, S.Pd.

BIRI-BIRO

1. Biro Kesekretariatan dan Kerumahtanggaan Masjid
Koordinator                   : Dr. Fauzi Rahmanullah, M.T.
Wakil Koordinator     : Budiman, S.Pd.
Anggota                            : 1. Dr. Ihsan Abdul Patah, M.Pd.                 
                                                 2. R. Yayan Sutiana, S.Kom.           
                                                 3. M. Ramdan Mubarok, S.Pd.
                                                 4. Yusuf Anugrah
                                                 5. Yopi Supriatna
                                                6. Dani Nugraha
                                                7. Muadzin Al Furqan

2. Biro Pembinaan Keagamaan Kampus UPI di Daerah
Koordinator                   :  Ketua DKM Kampus Tasikmalaya
Wakil Koordinator     :  Ketua DKM Kampus Cibiru
Anggota                            :  1. Ketua DKM Kampus Sumedang
                                                  2. Ketua DKM Kampus Purwakarta
                                                  3. Ketua DKM Kampus Sumedang

3. Biro Pembinaan Minat dan Bakat Remaja, Pemuda dan Mahasiswa
Koordinator                   :  Dr. Dadang Sulaeman, M.Pd.
Wakil Koordinator     :  Dr. Saepul Anwar, S.Pd.I., M.Ag.
Anggota                            :  1. Dr. Yana Setiawan, M.Pd., M.M.
                                                  2. Rinaldi M.Pd.
                                                  3. PRISMA
                                                  4. UKDM
                                                  5. BAQI
                                                  6. UPTQ

4. Biro Pengembangan Tutorial Keagamaan
Koordinator                    :  Dr. Agus Fakhruddin, S.Pd., M.Pd.
Wakil Koordinator      :  Moh. Iman Firmansyah, S.Pd.I., M.Ag.
Anggota                             :  1. Dr. Pandu Hyangsewu, S.Th.I., M.Ag.
                                                   2. Ganjar Eka Subakti, S.Pd., M.Pd.
                                                   3. Pengurus Tutorial, PAI-SPAI

5. Biro Ta’mir Masjid dan Hari-Hari Besar Islam
Koordinator                    :  Dr. H. Mad Ali, M.A.
Wakil Koordinator      :  Prof. Dr. H. Jaja Kustija, M.Sc.
Anggota                             :  1. Prof. Dr. H. Agus Mulyana, M.Hum.
                                                   2. Yuda Sakmawan, S.Sos., M.Pd.
                                                   3.  Asep Sofyan, M.Pd.

6. Biro Dakwah dan Pengembangan Majelis Taklim
Koordinator                   :  Dr. H. Dzuliman, M.Pd.
Wakil Koordinator     :  Dr. H. Cucu Surahman, M.A., M.Ag.
Anggota                            :  1. Risris Hari Nugraha, M.Hum.
                                                   2. Dr. Wina Nurhayati Praja, M.Pd.

7. Biro Layanan Amal, Baitul, Maal, Tamwil dan ZIS
Koordinator                   :  Dr. Wawan Hermawan, M.Ag.
Wakil Koordinator     :  Prof. Dr. H. Mumu Komaro, M.T.
Anggota                            :  1. Achmad Faqihuddin, S.Pd., M.Pd.
                                                   2. Ela Margalena, M.Pd.

8. Biro Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri
Koordinator                   :  H. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A.
Wakil Koordinator     :  Dr. Li Ruswan Dallyono, M.Pd.
Anggota                            :  1.  M. Rindu Fajar Islami, Lc., M.Ag.

9. Biro Muslimah
Koordinator                    :  Prof. Dr. Hj. Isah Cahyani, M.Pd.
Wakil Koordinator      :  Dr. Hj. Kokom Siti Komariah, M.Pd.
Anggota                             :  1. Istikomah, ST., M.T.
                                                   2. Siti Maliah Rosmaniah, S.Pd.
                                                   3. Dr. Nurti Budiyanti, M.Pd.

10. Publikasi dan Penerbitan
Koordinator                   :  Dr. Cepy Riana, M.Pd.
Wakil Koordinator     :  Dr. Askolani, S.E, M.M.
Anggota                            :  1. Andri Yunardi, S.I.Kom., M.I.Kom.
                                                  2. Yana R. Sopian., M.T.

 11. Pendidikan dan Pelatihan
Koordinator                   :  Prof. Dr. Ana, S.Pd., M.P.d.
Wakil Koordinator     :  Dr. H. Mulyana Abudullah, M.Pd.I.
Anggota                            :  1. Dr. Eko Sulistiono, S.Pd., M.Pd.
                                                  2. Prof. Dr. Hj. Isma Widiaty, S.Pd., M.Pd.
                                                  3. Dr. Muhamad Parhan, S.Pd.I., M.Ag.

12. Penelitian, Pengembangan dan Pertemuan Ilmiah
Koordinator                   :  Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.
Wakil Koordinator     :  Dr. Elan Sumarna, M.Ag,
Anggota                            :  1. Dr. Dian Budiana, M.Pd
                                                  2. Dr. rer. Nat. Nandi, M.T., M.Sc.
                                                  3. Dr. Dadang Yunus Luthfiansyah, M.Pd.
                                                  4. Al Qalam
                                                  5. KALAM