Tag: Faahisyah

Pelajaran dan Peringatan dari Kisah Nabi Luth

Melalui ayat-ayat Al Quran, Allah SWT telah mengisahkan perjalanan umat manusia di masa lalu, baik umat yang taat ataupun umat yang durhaka kepada Allah SWT. Pada kisah umat yang taat, mereka selalu berada dalam lindungan Allah sehingga hidupnya memperoleh keselamatan dan kesenangan. Namun sebaliknya, kisah umat yang durhaka ditandai dengan perilaku buruk dan dalam perjalanan …

Continue reading