Tag: Amal

Mengimani, Mengilmui, dan Mengamalkan Islam

Allah SWT dalam Al-Qur’an bukan hanya memerintahkan umat manusia untuk menganut Islam, tetapi Dia pun menerangkan keistimewaan sistem ajaran Islam. Dalam Q.S. Ali ‘Imran ayat 102, Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.” Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 132, Allah …

Continue reading