Tag: Ilmu

Mengimani, Mengilmui, dan Mengamalkan Islam

Allah SWT dalam Al-Qur’an bukan hanya memerintahkan umat manusia untuk menganut Islam, tetapi Dia pun menerangkan keistimewaan sistem ajaran Islam. Dalam Q.S. Ali ‘Imran ayat 102, Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.” Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 132, Allah …

Continue reading

Tiga Tipe Motivasi Beribadah

Pada suatu waktu, diceritakan dalam satu kisah saat khalifah Umar bin Khaab memerintah kekhalifahan Islam sebagai khalifah kedua. Kebetulan di tanah Arab pada saat itu suasana sangat terik, mungkin panasnya mencapai di atas rata-rata dibanding hari-hari biasanya, sehingga Umar selaku khalifah pada saat itu merasa sangat kehausan dan ia merasakan tenggorokannya sangat kering. Tidak lama …

Continue reading

Mengokohkan Iman dengan Ilmu

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. Kenapa mengungkap ayat ini? Karena ada satu wacana sederhana, tapi cukup mencengangkan. Baru baru ini muncul sebuah permasalahan mengenai penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk, alasannya seakan logis dan sederhana yaitu …

Continue reading

Mengingat Kematian

Kita sudah beragama islam, melaksanakan shalat dan beribadah, namun masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Para ulama yang terbaik dari umat Muhammad ialah yang hidup di awal syariat ini. Kelompok salafi menyampaikan jika ada umat di akhir jaman, kita ini disebut Al Khallaq yang beriman. Mereka juga yakin bahwa rizki itu diatur Allah, …

Continue reading