10 Perkara Mencapai Derajat Muqorrobin

1. Senantiasa jujur disertai hati yang Qona’ah (menerima apa yang telah diberikan Allah)
2. Selalu sabar disertai syukur yang terus-menerus
3. Selamanya faqir (cukup sesuai dengan kebutuhan) disertai sikap Zuhud yang nyata
4. Senantiasa bertafakur disertai perut yang lapar
5. Senantiasa Prihatin disertai rasa takut pada Allah SWT
6. Anti berpangku tangan disertai penampilan yang tawadhu
7. Senantiasa lemah-lembut disertai kasih-sayang yang nyata
8. Selalu cinta pada Allah disertai rasa malu
9. Ilmu yang bermanfaat disertai amalan selamanya
10. Senantiasa iman dalam hatinya disertai fikiran yang jernih

Disampaikan dalam Kuliah Shubuh hari Kamis. 3 Februari 2011
di Mesjid Al Furqon
oleh, Dr. Edi Suresman, M.Ag

Leave a Reply

Your email address will not be published.