Tag: insan kamil

Insan Kamil

Allah menciptakan Adam A.S dari segumpal tanah, dan ketika bentuk secara fisik dan anatominya telah sempurna maka Allah meniupkan sebagian kecil dari nur-Nya kepada fisik itu, maka jadilah sosok manusia yang bernyawa, yang sempurna seperti diabadikan Tuhan : Laqod kholaqnal insana fii ahsani taqwiim. Jadi kesempurnaan manusia dalam persfektif  al-Qur’an adalah bersatunya dua aspek yang …

Continue reading

Teori Insan Kamil

Teori Insân Kâmil Semua Sufi dan Filosof muslim mendasarkan konsepnya tentang insân kâmil pada Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Kosa-kata yang bermakna ‘manusia yang tertentu’ dalam Al-Quran cukup banyak, dan term yang paling banyak diungkap dalam Al-Quran adalah: basyar, al-insân, an-nâs; mu`min dan muttaqîn; musyrik, kâfir, munâfiq, fâsiq; dan term Rasûlullah. Term-term manusia dalam Al-Quran …

Continue reading